وزنه برداری

اگر شب المپیک میلیارد ها تومان هم به ما داده گردد، دیگر فایده ای ندارد

ملی پوش وزنه برداری گفت: اکنون به دلگرمی احتیاج داریم و اگر شب المپیک میلیارد ها تومان هم به ما داده گردد، فایده ای ندارد.

11 آبان 1398

وزنه بردار ملی پوش: مبلغ قرارداد لیگ برتر در حد مکمل است ، پول فصل قبل را نگرفته ام

عضو تیم ملی وزنه برداری، مبلغ قراردادهای لیگ را در حد تأمین پول خرید مکمل بیان نمود.

22 مرداد 1398